close

C kategorija

C kategorija

Za upis kandidata C kategorije potrebna je lična karta, posedovanje vozačke dozvole B kategorije i navršenih 20 godina života.

Ukoliko su zadovoljeni ovi uslovi, kandidat može da odsluša teorijsku nastavu, polaže teorijski ispit i završi praktičnu obuku. Sa navršenom 21. godinom, kandidat stiče pravo na polaganje praktičnog dela ispita za C kategoriju.

Obuka se sastoji od 7 časova teorijske nastave i 15 časova praktične obuke.

  069 302 63 99

Pozovite nas! Mi smo Vam uvek na raspolaganju!