close

B kategorija

B kategorija

Obuka kandidata B kategorije započinje teorijskom nastavom u trajanju od 40 časova. Teorijska obuka je obavezna i kandidat mora biti prisutan na svim časovima teorijske nastave. Kandidat može imati dnevno najviše 3 časa teorije.

Nakon odslušane teorije, kandidat se prijavljuje na polaganje teorijskog ispita. Pre početka praktične obuke, kandidat je dužan da izvadi lekarsko uverenje. Kandidat može imati najviše 2 časa praktične obuke dnevno. Časovi se prilagođavaju slobodnom vremenu kandidata.

  069 302 63 99

Pozovite nas! Mi smo Vam uvek na raspolaganju!